Navigace

Obsah

S ohledem na povinnost nosit ochranné roušky se s okamžitou platností zakazuje pití a kouření na veřejnosti.

Ordinace praktického lékaře!

tel. 774291103, 608974181

stop

Vážení pacienti, nevstupujte do čekárny, vstup k lékařce pouze v dohodnutý čas po předchozí telefonické konzultaci.

Vstupujte po vyzvání a pokud možno s rouškou.

POPLATKY 2020

Poplatky za svoz odpadu a poplatek ze psa pro rok 2020 zůstávají beze změn.

Svoz odpadu 800,. Kč na osobu a rok je splatný do 30. června kalendářního roku

Poplatek ze psa 100,- Kč a důchodce 50,- Kč za 1 psa. Za každého dalšího chovaného psa se poplatek zvyšuje na 1,5 násobek základního poplatku a je splatný do 31. března 2020

Poplatky můžete uhradit od 20. ledna 2020 přímo do pokladny OÚ Řevničov, nebo bezhotovostně na účet 123 143 351/0300

variabilní symbol pro svoz odpadu je 1340+číslo popisné, do poznámek uvádějte jména a příjmení osob za které je poplatek hrazen

variabilní symbol pro poplatek ze psa je 1341+číslo popisné.

Ruší se všechny kulturní a společenské akce akce do poloviny dubna !!! Průběžně budeme zveřejňovat aktuální informace.

Knihovna

Zavřena do odvolání

Výpůjční doba knihovny:

pondělí od 11:00 do 14:00 hodin,

úterý a středa od 15:30 do 18:00 hodin.

Víceúčelové hřiště

Do odvolání zavřeno

Kontakt na správce: 736453199

Provozní řád

CePro vaši lepší informovanost o aktuálních věcech si aktivujte info e-mailem. Dozvíte se tak včas o aktuálním dění jako je kupříkladu dovolená praktického lékaře, vypnutí elektřiny (je-li nahlášeno skupinou ČEZ) a další. Rozhodně vám nezahltíme e-mailovou shránku.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení vlády

Usnesení vlády č. 122 - 128

Nouzový stav, který byl vyhlášen v souvislosti s šířením koronaviru dne 12.3.2020 byl prodloužen do 1.4.2020.

nová nákupní doba pro důchodce

od úterý 24.3.2020

od 8:00 do 10:00 hodin

 

Pomoc sousedům

Pomoc sousedům

Výzva občanům

Vážení občané v souvislosti s šířením koronaviru vás vyzýváme abyste návštěvy OÚ omezili na nejnutnější, neodkladné případy. Pro komunikaci využívejte telefonické spojení a internetovou komunikaci. Platby za popelnice a psy provádějte převodem na účet, viz poplatky 2020.

Úřední hodiny se v souladu s usnesením vlády omezují pro veřejnost na pondělí a středu a to od 14:00 do 1700 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav.

Po dohodě s ředitelem školy bude od pátku 13.3. uzavřena i mateřská škola se školní jídelnou.

Mimořádné opatření

Více se můžete dozvědět na krizovém portálu Stč. kraje a ohledně cestování na portálu Ministerstva zahraničí, viz odkazy níže

https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/

Na základě rozhodnutí vlády, jsou od 11.3.2020 uzavřeny základní školy, vyšší a střední školy. Uzavření se týká i ZŠ v Řevničově. Mateřská škola a školní jídelna zůstavají v provozu. Opatření bylo vydáno v souvislosti koronavirem.

Obec jako zřizovatel školy se tímto omlouvá za komplikace, které tím rodičům dětí docházejících do ZŠ Řevničov vznikly. Obec je ve spojení s ředitelem školy, čekáme na další informace z Krajského úřadu. O všech nových skutečnostech budeme okamžitě informovat.

 

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou (DPS)slouží občanům od roku 2002. V domově je 15 nájemných bytů pro občany, kterým je zajišťována pečovatelská služba prostřednictvím Okresní pečovatelské služby v Novém Strašecí.

Na prosincovém zasedání (2019) zastupitelstva obce byl schválen nový domovní řád a kritéria pro přijetí do DPS. Nově si každý zájemce o umístění do DPS musí každoročně obnovit žádost o umístění do DPS!

V případě, že tak neučiní jeho původní žádost zaniká!!!

Více informací najdete pod záložkou DPS

Ordinace praktického lékaře:

Ordinační doba lékaře

 

POZOR !!!

V obci nainstalován kamerový systém se záznamovým zařízením.

czechpoint
 

Na OÚ v Řevničově bylo zřízeno Kontaktní místo CZECHPOINT. Zde si můžete opatřit výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, nahlédnout na svoji kartu řidiče a zjistit kolik vám chybí bodů za zběsilé a jiné jízdy a další informace, za kterými jste museli dojíždět na příslušné úřady.

 

 

 

 

 

 

 

27. 3. 2020 - 13. 4. 2023

Veřejnoprávní smlouva SK Sparta Řevničov

Úřední deskaZobrazit více

26. 3. - 11. 4. 2020

Oznámení záměru

Úřední deskaZobrazit více

18. 3. - 17. 4. 2020

Výzva k podání nabídky na Rekonstrukce ulice Mánesova a zahradní Řevničov

Úřední deskaZobrazit více