Navigace

Obsah

DOTAZNÍK PRO OBČANY ŘEVNIČOVA

Vaše názory pomůžou rozhodovat

Prosíme občany Řevničova o vyplnění dotazníku, který nám pomůže při dalším plánování rozvoje obce.

Dotazník otevřete tlačítkem

"Vyplnit dotazník".

Dotazník je přístupný do 26.6.2020

Vyplnit dotazník!

Dotazník je možno vyplnit i v tištěné podobě a odevzdat ho do schránky dole za vchodem do Obecního úřadu.  Formulář si můžete vyzvednout i na místní poště.

Děkujeme


Zákaz ukládání stavební suti a výkopové zeminy u sběrného dvora více: Události v obci - Aktuality


Letní provoz víceúčelového hřiště více: záložka Víceúčelové hřiště


 

Místní knihovna opět v provozu

více: Události v obci - Aktuality


Od května je v provozu školní kuchyně více: Události v obci - Aktuality


Nové sběrné nádoby na použitý olej: více: záložka Odpady


Ordinace praktického lékaře!

tel. 774291103, 608974181

stop

Vážení pacienti, nevstupujte do čekárny, vstup k lékařce pouze v dohodnutý čas po předchozí telefonické konzultaci.

Vstupujte po vyzvání a pokud možno s rouškou.


POPLATKY 2020

Poplatky za svoz odpadu a poplatek ze psa pro rok 2020 zůstávají beze změn.

Svoz odpadu 800,. Kč na osobu a rok je splatný do 30. června kalendářního roku

Poplatek ze psa 100,- Kč a důchodce 50,- Kč za 1 psa. Za každého dalšího chovaného psa se poplatek zvyšuje na 1,5 násobek základního poplatku a je splatný do 30. června 2020.

Poplatky můžete uhradit od 20. ledna 2020 přímo do pokladny OÚ Řevničov, nebo bezhotovostně na účet 123 143 351/0300

variabilní symbol pro svoz odpadu je 1340+číslo popisné, do poznámek uvádějte jména a příjmení osob za které je poplatek hrazen

variabilní symbol pro poplatek ze psa je 1341+číslo popisné.


Víceúčelové hřiště

Otevřeno za následujících podmínek:

 vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

  • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
  • společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

Kontakt na správce: 736453199

Provozní řád


CePro vaši lepší informovanost o aktuálních věcech si aktivujte info e-mailem. Dozvíte se tak včas o aktuálním dění jako je kupříkladu dovolená praktického lékaře, vypnutí elektřiny (je-li nahlášeno skupinou ČEZ) a další. Rozhodně vám nezahltíme e-mailovou shránku.

 

 

 

 

 

 

 

Od pondělí 27.4.2020 je OÚ v normálním provozu

Vážení občané od pondělí 27.4.2020 je otevřen obecní úřad pro veřejnost bez omezení. Přesto vás žádáme, abyste v rámci ochrany zdraví svého a zaměstnanců obce nadále v maximální míře Pro komunikaci využívali telefonické spojení a internetovou komunikaci. 

Do kanceláře úřadu vstupujte jednotlivě se zakrytým obličejem.

Děkujeme za pochopení


 

POZOR !!!

V obci nainstalován kamerový systém se záznamovým zařízením.

czechpoint
 

Na OÚ v Řevničově bylo zřízeno Kontaktní místo CZECHPOINT. Zde si můžete opatřit výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, nahlédnout na svoji kartu řidiče a zjistit kolik vám chybí bodů za zběsilé a jiné jízdy a další informace, za kterými jste museli dojíždět na příslušné úřady.


 

 

 

 

 

 

 

25. 5. 2020

DOTAZNÍK PRO OBČANY ŘEVNIČOVA

AktualityZobrazit více

20. 5. - 5. 6. 2020

Oznámení veřejnou vyhláškou

Úřední deskaZobrazit více

18. 5. 2020

SBĚRNÝ DVŮR ŘEVNIČOV

AktualityZobrazit více