Navigace

Obsah

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Opatření obecné povahy

Úplná uzavírka silnice I/16

Dne 31.8.2017 od 15:00 hodin skončila úplná uzavírka silnice I/16 směr Slaný.

S ohledem na dokončovací práce na novém mostě bude v místě stavby omezena povolená rychlost.

Vodné a stočné pro rok 2017

Vodné a stočné pro rok 2017

Prodej stavebních parcel ukončen

Veškeré stavební pozemky (celkem 20) v lokalitě "Draha III." jsou prodané nebo zamluvené. Obec v současné době nemá žádné volné stavební parcely.

Stížnost na odpady

Stížnost na vyhlášku obce ohledně nakládání s komunálním odpadem řešilo Ministerstvo vnitra.

V prosinci 2013 byla v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem podána stížnost na Obec Řevničov.

Na základě stížnosti byly ze strany obce předány ministerstvu veškeré podklady, o které jsme byly požádáni. Po přezkoumání nebyl zjištěn žádný rozpor se zákonem ani s výpočtem ceny svozu.

Viz přílohy:

Posouzení zákonnosti OZV

Právní rozbor

Cenaccc

Informace pro rodiče a jubilanty obce Řevničov

v sekci Občanské záležitosti naleznete  informace pro rodiče novorozených dětí a jubilanty obce Řevničov.

Pro vaši lepší informovanost o aktuálních věcech si aktivujte info e-mailem. Dozvíte se tak včas o aktuálním dění jako je kupříkladu dovolená praktického lékaře, vypnutí elektřiny (je-li nahlášeno skupinou ČEZ) a další. Rozhodně vám nezahltíme e-mailovou shránku.

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 25.10.2017 v 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Veřejné zasedání

Upozornění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových!!!!!

Na úřední desku obce byl přidán seznam pozemků v k.ú. Řevničov, u kterých je adresát neznámý.

"Cvičení TAIJI v Řevničově"

Cvičení - PLAKÁT

Spalování látek na volném prostranství, nestačí jen nahlásit na OÚ.

 

Klest a látky přírodního charakteru lze spalovat na volném prostranství. To platí i o "pálení čarodějnic". Pálení musí být ohlášno v předstihu na HZS Středočeského kraje, nejlépe elektronicky. Více v příloze:

Pálení nejen čarodějnic

Evidence plálení - jak postupovat

Možná nevíte nebo jste jen slyšeli aneb

co spojuje Řevničov, planetu Mars, Českou Lípu a americký Utah

V muzejním věstníku byl zveřejněn článek řevničovského autora o zvláštnosti, která se vyskytuje jen v okolí Řevničova a dalších třech místech, který zde publikujeme s laskavým svolením autora pana Oldřicha Štefka.

Článek z muzejního věstníku

POPLATKY 2017

Poplatky za svoz odpadu a poplatek ze psa pro rok 2017 zůstávají beze změn.

Svoz odpadu 800,. Kč na osobu a rok je splatný do 30. června kalendářního roku

Poplatek ze psa 100,- Kč a důchodce 50,- Kč za 1 psa. Za každého dalšího chovaného psa se poplatek zvyšuje na 1,5 násobek základního poplatku a je splatný do 31. března 2017

Poplatky můžete uhradit od 11. ledna přímo do pokladny OÚ Řevničov, nebo bezhotovostně na účet 123 143 351/0300

variabilní symbol pro svoz odpadu je 1340+číslo popisné, do poznámek uvádějte jména a příjmení osob za které je poplatek hrazen

variabilní symbol pro poplatek ze psa je 1341+číslo popisné.

POZOR !!!

V obci nainstalován kamerový systém se záznamovým zařízením.

Kontejnery na oděvy

kontejner

Jsou umístěny před nákupním střediskem a prodejnou Jednoty.

Děkujeme, že třídíte

 

Poplatek za výpis z rejstříku trestů

 

czechpoint
 

Na OÚ v Řevničově bylo zřízeno Kontaktní místo CZECHPOINT. Zde si můžete opatřit výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, nahlédnout na svoji kartu řidiče a zjistit kolik vám chybí bodů za zběsilé a jiné jízdy a další informace, za kterými jste museli dojíždět na příslušné úřady.

 

Bankomat BANKOMAT,

který je umístěný na budově OÚ v Řevničově je v provozu NON STOP

 

Aktuality

 

 

 

 

11. - 27. 10. 2017

Výběrové řízení ordinace 2 část

Úřední deskaZobrazit více

10. - 26. 10. 2017

Výběrové řízení - ordinace 1 část

Úřední deskaZobrazit více

10. - 26. 10. 2017

Veřejná vyhláška, záměr prodeje obecních pozemků

Úřední deskaZobrazit více