Navigace

Obsah

 

 Volby do zastupitelstva obce, které proběhly 5. a 6.10.2018 rozhodly o novém složení zastupitelstva obce. Dne 29.10.2018 proběhlo Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva, byl zvolen nový starosta obce, 2 neuvolnění místostarostové, ustanoveny výbory a komise obce včetně jejich předsedů a členů komisí, včetně zástupců do školské rady.

Loskot Petr

725508303, loskot@skolit.cz

předseda kontrolního výboru

Malecká Jana

604629009, malecka.j@centrum.cz

předseda kulturní komise

Petráček Jiří

724187003, starosta@revnicov.cz

starosta obce

Petráček Dominik

604110220, dominikpetracek@gmail.com

člen školské rady a kontrolního výboru

Pondělíček Lubomír

723576016, pondelicek.lubomir@cpost.cz

předseda finančního výboru

Rosenbaum Josef

736541652, terc.bobo@seznam.cz

člen kontrolního výboru

Mgr. Říhová Hana

603387510, rihova-hana@seznam.cz

místostarostka obce, člen kulturní komise

Slunečko Josef

733157934, sluneckojosef@email.cz

člen kulturní komise

Ing. Somolová Jana

737824004, normanka@centrum.cz

člen školské rady a finančního výboru

Ing. Uldrych Petr

724262790, petr.uldrych@mzp.cz

místostarosta obce a předseda komise pro plánování a rozvoj

Zábranský Antonín

604806708, tondaz@email.cz

člen finančního výboru