Navigace

Obsah

 

 Volby do zastupitelstva obce proběhnou 5. a 6.10.2018 rozhodly o novém složení zastupitelstva obce. Dne 29.10.2018 proběhlo Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva, byl zvolen nový starosta obce, 2 neuvolnění místostarostové, ustanoveny výbory a komise obce včetně jejich předsedů a členů komisí, včetně zástupců do školské rady.

Loskot Petr

předseda kontrolního výboru

Malecká Jana

předseda kulturní komise

Petráček Jiří

starosta obce

Petráček Dominik

člen školské rady a kontrolního výboru

Pondělíček Lubomír

předseda finannčního výboru

Rosenbaum Josef

člen kontrolního výboru

Mgr. Říhová Hana

místostarostka obce, člen kulturní komise

Slunečko Josef

člen kulturní komise

Ing. Somolová Jana

člen školské rady a finančního výboru

Ing. Uldrych Petr

místostarosta a předseda komise pro plánování a rozvoj

Zábranský Antonín

člen finančního výboru