Řevničov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Katastr obce Řevničov byl osídlen zřejmě již před 6 500 lety v mladší době kamenné - neolitu. Obec Řevničov byla založena na základě zakládací listiny podepsané Janem Lucemburským v Bavorském Münnerstadtě dne 4.listopadu 1325. a byla vystavěna na významné křižovatce Erfurtské stezky a cesty z Dřevíče na Křivoklát. S ohledem na svoji polohu je významnou křižovatkou dodnes. Obec byla založena podle tehdejšího nového způsobu, práva purknechního, lokátorem Přibyslavem ze Štědré, jenž se stal jejím prvním a zároveň dědičným rychtářem.

Středověká vesnice byla původně vystavěna na mírném svahu v severozápadním průseku křižovatky hlavních místních cest z hradu Křivoklátu na Zámecko a známé Erfurtské stezky. Měla podobu obdélníku, jehož délka měřila asi 600 m a šířka přibližně 90 m. Veškeré budovy byly obráceny čelem k návsi, na dvorech byly rybníčky pro případ požáru a ke stavením byly zezadu přičleněny zahrady. (Tato náves se v Řevničově dochovala dodnes). Brzy po založení obce byl uprostřed návsi vystavěn kostel v gotickém slohu, který se připomíná již v roce 1352, jenž byl později přestavěn do pozdně barokní podoby.

Řevničovská pouť, se slaví na svátek Petra a Pavla a její datum konání je pohyblivé s ohledem, na který den v týdnu připadá svátek těchto světců, kterým je zasvěcený místní kostel. Připadá-li datum 29.6. (svátek Petra a Pavla) v kalendáři na pondělí nebo úterý, slaví se pouť v neděli před svátkem. Vychází-li den svátku po kalendářní středě, slaví se pouť v neděli po svátku.

Řevničovské posvícení, oslavy posvícení, které se slaví na sv. Havla se konají vždy třetí neděli v říjnu.