Navigace

Obsah

Vítání občánků probíhá minimálně 2 x do roka ( červen a prosinec ) .

Slavnostní obřad se odehrává v obřadní síni  Obecního úřadu , za účasti představitelů obce a program zpestřují žáci zdejší školy. Je zajištěna i přítomnost fotografa, který zachytí tyto  slavnostní chvíle.

Potřebný formulář je k dispozici na OÚ Řevničov, Karlovarská 98, Řevničov  nebo si ho můžete stáhnout a vytisknout zde.

Formulář ke stažení:

 

Vítání občánků - souhlas zákonných zástupců