Navigace

Obsah

 

   Obec Řevničov je zřizovatelem místní knihovny. V roce 2020 byla ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně vyřazena velká část zastaralého knihovnického fondu. Knihovna byla digitalizována a bylo započato s obnovou a doplňováním knih. Knihovní fond se nám nově rozrůstá i díky sponzorům.

http://knihovnarevnicov.wz.cz

knihovní fond: http://revnicov-katalog.kkckl.cz